Opravy Štoky

Vloženo 8. 6. 2011

Začátkem tohoto měsíce byly ukončeny práce na fasádě kostela Jakuba Staršího ve Štokách. Zbytek kostela včetně věže byl nově obílen. Tyto opravy prováděla firma Montef z Jihlavy, která zde již pracovala v roce 2010 na západní straně kostela. Na opravy přispěl Městys Štoky a to částkou 50 000 Kč. Biskupství se na opravách nepodílelo. Bližší informace o opravách Vám může podat duchovní správce farnosti.

Vložil Vladimír Pavlas

Vloženo 7. 11. 2010

Dne 31. 10. 2010 skončila smlouva na pracovní činnost technického pracovníka pro farnosti. Byly splněny všechny požadované a plánované práce na tento rok. Během 10. měsíce byly zprovozněny věžní hodiny, u kterých se záhadným způsobem ztratila dvě závaží a hodiny nemohly odbíjet. Závaží je nahrazeno kovovými nádobami se štěrkem. Během roku jsem pátral po bočních barokních oltářích. Tyto oltáře se již do prostoru kostela nikdy nevrátí, byly odvezeny před 15 lety k restaurování. Toto restaurování skončilo pořezáním na příčky do kamen, záhadou jsou i ostatkové kameny, které byly do oltářů vloženy a dnes ztraceny. Tato situace vznikla v době slučování farností, prodejem farní budovy biskupstvím a následným odvezením depozitních věcí z této farnosti. Začátkem listopadu bylo firmou Elekon opraveno zvonění zvonu. Jednalo se o výměnu spáleného lineárního motoru. Oprava bude hrazena farností a bude se pohybovat v hodnotě 10 000Kč. Koncem října jsem byl duchovním správcem jmenován do farní rady a to na místo zemřelého pana Matějky.

Farníkům děkuji, že jsem mohl tento rok pracovat na zvelebení vzhledu v této farnosti a rád každého uvítám ve Štokách v domečku č. 45 po panu Slámovi, který již v této době připravuji pro naše laická setkání.

Vložil Vladimír Pavlas

Vloženo 19. 9. 2010

Během tohoto měsíce byly dokončeny úklidové a terénní práce kolem kostela. Byl znovu vymalován hlavní vchod a natřena střecha. V kostele se upravoval prostor kněžiště, kde je položen nový koberec, který si zakoupili návštěvníci bohoslužeb. Koncem července došlo ke spálení lineárního motoru u zvonu. Ve farnosti se nezvoní a bude otázkou, zda zbydou nějaké finance k opravě zvonění. Byla též prověřena funkčnost plynového topení v kostele, opraveny závady na osvětlení kostela. Jsme též rádi, že je kostel v dosahu nainstalovaných kamer v obci. Další větsí práce, dokončení venkovního obílení v letošním roce nebude.

Článek vložil Vladimír Pavlas

Vloženo 27. 8. 2010

Firma Montef z Jihlavy v tomto týdnu dokončila fasádu západní strany kostela. Po konzultaci s památkáři byla fasáda přemalována světlou barvou, která je vhodnější.  Jsou dokončeny i veškeré zednické práce na opravách omítek. Další práce s bílením  v letošním roce již pokračovat nebudou. Obílení fasády bude pokračovat pravděpodobně až v roce 2011, pokud se podaří sehnat potřebné finance.

Kolem kostela se provádí úklidové práce a drobné opravy. Poděkování patří všem, kdo jste se podíleli na těchto opravách a finančně podpořili dobré dílo. Poděkování patří i P. Jakubu Medovi, kterému je tato farnost svěřena, že se i přes svoji vytíženost duchovní službou a bez podpory biskupství snaží vybudovat důstojný duchovní stánek obce Štoky.

Článek vložil Vladimír Pavlas

Vloženo 17. 8. 2010

Kostel sv. Jakuda dostává již novou podobu. Provádí se dále zednické práce na omítkách. Požádal jsem duchovního správce P. Meda o pozastavení nátěru fasádní barvy (pokud se jedná o barvu), která je šedofialová a působí ponurým dojmem. Dle mého dojmu neni tento odstín na tento kostel vhodný. Přikláním se ke světlé barvě, kostel by měl náměstí svým vzhledem prostupovat, s touto barvou by se mezi stromy ztrácel. I farníci by se měli vyjádřit k těmto změnám a prezentovat svůj názor. Kostel ve Štokách neni jen církevním objektem, ale kostelem veřejným pro celou farnost a finančně se na opravách podílí obec, farníci a ministerstvo kultury. Biskupství, které vlastní tento majetek zatím neposkytlo žádný finanční příspěvek, ikdyž se každým rokem podává žádost.

Viz www.diecezehk.cz/fond-solidarity

Článek vložil Vladimír Pavlas

Vloženo 28. 7. 2010

Na rozcestí u kostela potkáváme opravený kříž, který nás upozorňuje na cestu. Ať jdeme cestou pravou nebo levou, na obou nás Ježíš doprovází a nese s námi každodenní život. Děkuji panu Matějkovi za zámečnické práce při instalaci tohoto kříže.

V tomto měsíci již probíhají opravy venkovních omítek před bílením, práce provádí firma Montef z Jihlavy. Tyto práce budou hrazeny z příspěvku obce a ministerstva kultury a to do plného vyčerpání. V kostele budou dále prováděny úpravy liturgického prostoru.

Vloženo 20. 6. 2010

V tomto měsíci byly vnitřky oken kostela opatřeny novým nátěrem a před poutí umyta. Byly dokončeny drobné opravy po bílení, míst kde vlivem vlhkosti se nedalo dobře provést malování a obnoven nátěr kolem dveřních rámů. Nyní se pracuje v natírání věžních vikýřů. Plánuje se obnova nátěru schdů a podlahy na kruchtě.

Oprava fasády bude možná, pokud Městy Štoky schválí příspěvek na opravy, který by měl být ve výši 50 000Kč. Ministerstvo kultury schválilo příspěvek 75 000Kč. Tyto finance by pak mohly stačit k opravě západní strany kostela a věže.

Vladimír Pavlas

 

Vloženo 31. 5. 2010

Dnešního dne byly znovu opraveny okapní svody na kostele sv. Jakuba ve Štokách po loupeži 24. 5. 2010. Práce i materiál zatím nejsou zaplaceny. Doufám, že díky policii, bude tento účet předložen k vyrovnání lupičům v modrém autě.

Vladimír Pavlas

Vloženo 30. 5. 2010

Ve středu 27. 5. 2010 byla dokončena vnitřní výmalba kostela sv. Jakuba ve Štokách. Výmalbu provedl místní malíř pan Kubát a jeho syn. Před výmalbou byly opraveny vnitřní omítky včetně obou vchodů.

Práce budou panu Kubátovi uhrazeny z daru farníka částkou 15 000 Kč.

Ve čtvrtek 27. 5. 2010 následoval generální úklid celého kostela, který si ženy organizovaly samy. Všem přísluší poděkování za tyto vykonané práce i společnou radost nad tímto důstojným místem.

Všem děkuje pan farář Jakub Med a Vladimír Pavlas

 

 

 Zpráva k 24. 5. 2010

Ve Štokách se loupilo za bílého dne. Je to již druhá loupež svodů u kostela ve Štokách. Prní škoda činila 8 000 Kč. Druhá událost loupeže je zaznamenána 24. 5. v 18:30 hodin. Od 17:30 hodin obcházel mladík tmavší pleti náměstí a z několika míst pozoroval okolí. V této době se další dva mladíci v mikinách s kapucí přes hlavu pohybovali parkem. Při loupeži svodů byli viděni dva mladíci podobného popisu, jak sundávají svody a hned je zpracovávají na menší kusy a nakládají do osobního modrého auta.

Vzniklá škoda se odhaduje asi na 20 000 Kč. K události byla přivolána policie, která zajistila stopy po lupičích. S vyšetřováním jsem spokojen nebyl, neboť jsem našel dost svědků tohoto trestného činu, kteří trestní čin viděli a nikdo od policie dostatečně tyto skutečnosti nezaznamenal.

Nikoho nenapadlo zavolat na číslo 158 policii kam modrý osobní vůz odjíždí, kterým směrem. Příslušník policie mne oslovil, proč si takové svody dáváme na kostel. Je to úsměvná otázka- protože je to kulturní památka. Na kulturní památky se asi má  použít takový materiál, který se zrovna nekrade. Pokud Vám nějaký lupič vleze do bytu nebo garáže, možná že dozvíte, že jste neměli trezorová vrata a zazděná okna nebo dostatečně silné mříže v oknech.

Pokud někdo hledáte ztracené kabely, ty už nenajdete. V Panské zahradě na hrázičce skončily v ohni. Pokud pan Matějka postrádá růžové kolo, které se mu ztratilo a taková barva kola neni běžná, jezdily na podobném kole po Štokách děti tmavší pleti.

Jestli hledáte motorovou pilu, máte naději, že byla viděna v Panské zahradě a pak putovala do nějakého bazaru, nebo si můžete koupit dětskou plastovou, ty se tolik nekradou.

Článek zapsal  Vladimír Pavlas

 

Vloženo 23. 5. 2010

Začátkem týdne proběhly přípravné práce před bílením. Byl odstěhován veškerý depozitář. Byly provedeny nutné opravy omítek. V pondělí 24. 5. začne pan Kubát ze Štoků malovat kostel. Výmalba vnitřku kostela bude hrazena sponzorem z farnosti a sbírek dvaceti důchodců, kteří kostel pravidelně navštěvují.  Dotace od Městysu Štoky 50 000 Kč zatím přidělena nebyla. Bude tedy záležet i na obci zda na opravy uvolní nějaké finance, zda mají možnost tuto dominantu obce i náměstí podpořit. Pokud nebudou další potřebné finanční prostředky, zůstane kostel tak jak je. Další pracovní činnost se přesune do Úsobí.

Zprávu vložil Vladimír Pavlas

  

 

Vloženo 16. 5. 2010

V tomto týdnu bude dokončeno vykytování a venkovní nátěr všech oken. Na pondělí 17. 5. je vyhlášena brigáda- přípravné práce před malováním. Malování bude o něco dříve a to poslední týden v květnu a začátkem června. Větší brigáda bude potřebná po vymalování a to především úklidové práce.

Zprávu vložil Vladimír Pavlas

Květen 2010

Dokončil se nátěr všech venkovních vchodových dveří. Dveře hlavního vchodu musely být opraveny, neboť po zimě začaly odpadávat vrchní nalepené palubky. Další práce pokračují na oknech kostela, nové vykytování, potřebné zasklení,  přebroušení a nátěr. V brzké době se plánuje vnitřní výmalba kostela panem Kubátem ze Štoků. Výmalba začne pravděpodobně až po pouti koncem června, jak se rozhodne duchvní správce farnosti. Dále se plánuje oprava omítek na západní straně kostela a následné obílení včetně věže.

V minulých dobách se mnohé opravy prováděly dobrovolnou brigádnickou formou s minimálními náklady. Dnes se opravy provádí přes odborné firmy a také jsou dražší a financování oprav je složitější. Myslím, že by Váš duchovní správce P. Jakub Med neodmítl žádný finanční dar na další opravy farního kostela ve Štokách. Vím, že je finanční situace v dnešní době složitá a dotýká se téměř každé rodiny,ale i málo je dobrým skutkem, který potěší.

Je známo, že farní kostel využívá pravidelně asi 20 farníků na bohoslužbách, z velké části důchodců, kteří zabezpečují zatím chod a provoz kostela, ale i zde je už složité mnohé zajistit. Mnozí jste zaznamenali, že provádím různé údržbářské práce, na které nikdo 40 let nepamatoval. Pokud s Vámi hovořím, každý z Vás má určitý kladný vztah k tomuto místu, ikdyž kostel pravidelně nenavštěvujete,ale je  součástí náměstí, historie obce a máte k tomuto mítu svůj osobní vztah. Kostel nepatří obci, ale církvi, která nedokáže svymi prostředky opravit kostel tak, aby byl ozdobou naše náměstí. Opravuje se formou dotací a darů.

Pokud můžete po přečtení tohoto článku přispět na opravy, můžete mě oslovit, nebo přímo správce farnosti.

                S poděkováním  Vladimír Pavlas(Technický správce pro farnost Štoky, Úsobí a Svatý Kříž- správce těchto stránek)   

 

 

 

 

Duben 2010

V tomto měsíci se dokončují úpravy terénu po vytažených pařezech, byly opraveny schody směrem k bývalé faře.

Poděkování patří všem, zvláště pracovníkům městysu Štoky za příkladnou spolupráci.

                                                                                                                                                           Vladimír Pavlas

 

 

 

 

Březen 2010

Během měsíce března byl proveden generální úklid staráho hřbitova a komunikací kolem kostela. Dokončen chodník kolem hlavního vchodu. Přemístěn náhrobní kámen kříže na jiné místo, do kamene bude vsazen nový kříž. Byly ořezány borovice a jasan vedle věže, byly odstraněny poškozené keře.

Děkuji i touto cestou pracovníkům městysu Štoky za příkladnou spolupráci při ořezávání i odvozu větví.

                                                                                                                                                                     Vladimír Pavlas

Od začátku r. 2010 až do 23. 2. 2010

V kostele Sv. Jakuba byly navrženy nové oltářní stupně, byly zhotoveny soukromou truhlářskou firmou- pan Tesař z Kamenné.

Nové stupně jsou již v kostele nainstalovány. Byly provedeny údržbářské práce na vnitřním vybavení kostela. Byly ošetřeny všechny vnitřní dveře, ošetřen hlavní oltář v dolní části, obnoven stupeň u Sv. Terezičky, obnoven odkládací stůl. Byla ošetřena zpovednice a průčelí na kůru a nábytek. Byl obnoven depozitář, opatřený dvěma skříněmi a vytvořen kout pro úklidové prostředky. Byla vyčištěna věž od různého nánosu , vše bylo odvezeno do skladového dvora. Nyní se provádí ošetření zeleně a uprava parku po zimě, na pozemku kostela- starého hřbitova.

                                     

.

Děkuji všem, kteří jste přispěli na opravy jak finančně, materiálně i za přinešenou kávu, kterou jsem si mohl vypít na schodech u sv. Jana Nepomuckého. Vše dobré přeje TP- farnosti    Vladimír Pavlas

 

 Plánované opravy r. 2 010

 výmalba kostela, oprava plynového topení, oprava kamenných schodů, opravy omítek, další práce na odvodnění kostela, částečné ořezání stromů, úpravy interiéru kostela.