Farnost Svatý Kříž

Do Farnosti Svatý Kříž patří tyto obce:

Květnov, Lípa, Mendlova Ves, Mírovka, Nový Svět, Okrouhličtí Dvořáci, Ovčín, Petrkov, Suchá ( po husitských válkách zde bylo z velké části osídlení české)

Historie farnosti

               Tato vesnice Svatý Kříž byla založena ve 13. století řádem Německých rytířů při haberské obchodní cestě. V té době zde byly v plném rozkvětu doly na stříbro. Doly patřily k nejstarším stříbrným dolům v Čechách, neboť již ve 12. století se tu dolovalo a ve 13. století byly v největším rozkvětu. Husitské války přerušily dolování a po nich se jen pomalu začalo dolování stříbra znovu rozvíjet. Doly patřily městu Jihlavě a v 16. století byly koupeny městem Německý Brod. Mezi těmito městy byly stálé spory, které vedly k  zatopení dolů. Obnovit doly se pokoušeli kolem r.1870.

Kostel Nalezení Svatého kříže.

            Tradice říká, že zde stávala stará hornická kaple, podle pověsti postavená kolem r. 1300 na místě, kde byl nalezen kříž. Podle jiné pověsti jel  po staré obchodní cestě na koni význačný člen řádu Německých rytířů, v místě kde je dnes vesnice Svatý Kříž. Při pádu z koně si zlomil nohu. Ránu si omyl v nedaleké studánce a noha se mu zázračně ihned zhojila a mohl pokračovat v cestě. K poděkování za uzdravení nechal postavit nad studánkou kapli. Je doloženo, že v letech 1712 – 14 byl na místě kaple postaven na popud německobrodského děkana Seidla nový kostel v barokního slohu. Kostel postavil stavitel T.Schopper. Studánka s léčivou radioaktivní vodou je podle vyprávění dodnes pod oltářem kostela, zakrytá žulovou deskou. Tato skutečnost však nebyla nikým potvrzena. Z tohoto pramene by měla voda vést dřevěným potrubím až do nedalekých lázní Petrkov .

Nalezení studánky

            Podle jiné pověsti pramen léčivé vody uzdravoval už 16. století. Už v 18. století si o tom zdejší lidé vyprávěli. Převládala domněnka, že voda pramení přímo v kostelíku ve Svatém Kříži. V roce 1729 se vydal pátrat po tom prameni mnich z řádu augustiniánu jménem Aloisius, který trpěl revmatismem. Když mnich Aloisius hledal ve Svatém Kříži uzdravující studánku, nalezl však za oltářem množství berlí a holí, které tam na doklad svého uzdravení zanechali dávní poutníci. Pramen zde Aloisius nenašel. Jeho pátrání nás však vede do údolí mezi Svatým Křížem a Petrkovem, kde hledaná voda tryskala z ústí zaniklé středověké hornické štoly. Jeho úspěšné léčení se rozšířilo po celém okolí a začalo k prameni putovat mnoho nemocných a poutníků. U pramene byla brzy postavena dřevená kaple sv. Jana Nepomuckého a první lázeňská stavení.

Suchá a pohled na "Hladový mlýn"- misto kde stál kostel sv. Markéty

               Kostel ve Svatém Kříži byl doplněn oltářem sv. Prokopa z bývalého kostela mezi obcí Suchá a Lípa . Kostel se nacházel na dvoře současného statku a lze se zvláštní pozorností najít základy tohoto kostela sv. Markéty, který zde stál dříve než kostel ve Svatém Kříži.Původní oltář ve Svatém Kříži se nedochoval a je nahrazen oltářem kolem r. 1918. Po mnoho let bylo možné v době vánoční shlédnout betlem od Metoděje Floriána, který byl v době demokracie ukraden.

                Při kostele se konaly dvakrát v roce velké a slavné pouti, na které se sjížděli věřící z dalekého okolí. Kostel byl před několika léty opraven, většinou z příspěvků věřících občanů, a opět je dominantou vesnice.

                 Svatokřížští občané jsou pyšní na to, že se za minulého režimu přes veškeré snahy se nepodařilo vesnici přejmenovat, a také se nikdy nepodařilo v kostele přerušit bohoslužby. V době totality tento kostel navštěvovala i místní církevní tajemnice paní Heřmánková, kterou kněží nazývali: „hodnou církevní tajemnicí a při každé návštěvě byla P. Josefem Jakubcem veřejně v kostele uvítána“.

                K farnosti patří i kaple sv. Václava v Petrkově, postavena 1940, obnovena 1992 dle projektu Václava Tajovského a znovu posvěcena panem biskupem Karlem Otčenáškem.

Pohled na Petrkov a údolí k lázním

Historie lázní u Petrkova

 

             Lázně se značně rozšiřovaly v první i druhé polovině 18. století. V petrkovských lázních se léčilo na tři tisíce vojáku rakouské armády, zraněných ve druhé Slezské válce o rakouské dědictví. Propagace lázní i rozbory vody odborníky té doby byly vydány v malých knížečkách v roce 1747 a 1775. Do této doby patří i majitel petrkovských lázní Karel Josef II., hrabě z Palm-Guldenfingen, který vystavěl lázně v novém, barokní slohu.  Z ní se dodnes dochoval pouze nádherný kamenný alianční erb, který kdysi zdobil průčelí hlavní budovy. V první polovině 19. století byly lázně přestavěny v empírovém slohu. Provoz lázní byl udržován i obnoven po požáru v roce 1890 až do roku 1948. Po roce 1948 byly lázně znárodněny.

Dle vyprávění  dosud žijícího pana Výborného byly lázně od roku 1931 opravovány a  těšily se značnou návštěvností hostů a to i v době 2. světové války. Rodině Výborných byly v rámci restituce lázně navráceny v žalostném stavu. Za navrácený stav lázní rodina Výborných nemůže, ale mělo by zde dojít k nápravě i ze strany státu, který tak významné lázně na Vysočině navrátil. Proti všem vzdorům a katasrofám a změnám ve státním zřízení, uzdravující pramen stále vyvěrá v neporušené kvalitě. Věřím, že dojde i k uzdravení tohoto vzácného místa a do blízkého kostela ve Svatém Kříži prijdou lázenští hosté odložit své hole a berle na poděkování za uzdravení.

 

Sklepení ledárny, která pokračuje štolou z roku 1779

 

Kněží farnosti Svatý Kříž

 

do r.1956- pater Viktor Kunz    - fara byla pravidelně obývaná ( dále jen nájemníci Voltrovi…pan Doubek z Jihlavy, který faru z velké části opravil a po r. 1989 předal k užívání farnosti).

 

Kněží od roku 1956 dojíždí do Svatého Kříže převážně z farnosti Štoky:

1956- Josef Kubelka

1959-Josef Pípal  (provedeno nové oplechování kostela z nákladů věřících, úprava varhan)

1969- Vojtěch Martin (provedena vnitřní oprava kostela-omítky, výmalba, nová dlažba z opuky,oprava varhan, zakonzervování rozpadajících se soch ze zámecké zrušené kaple v Petrkově, odvodnění kostela)

1982- S. J. Josef Jakubec

1987- Pavel Smejkal

1989- Josef Pikhart

1990- S. J. Josef Kuře

1991- S. J. Pavel Zachrla ( do 31. května )

1991- kněží z Havlíčkova Brodu

 

Od r.1991 se duchovní správci měnili velmi často,bylo by dobré doplnit tuto mezeru.

 

Varhaníci a zpěváci, kteří zde působili

Od r. 1956  pan Šimánek

1960- Lída Výborná (varhanice pro Štoky , Svatý Kříž)

1970- Vladimír Pavlas varhaník pro Štoky, Svatý Kříž, Šlapanov, výpomoc Polná)

1984- Lída Čechová ( Štoky, Svatý Kříž)

Místní zpěváci: paní Somrován a Klofáčová – Mendlova  Ves, paní Paušímová – Svatý Kříž

………..

O tento kostel již mnoho let pečuje a připravuje k bohoslužbám pan Jiří Reynek syn křesťanského spisovatele a básníka Bohuslava Reynka z Petrkova.

 

Na koho se nezapomíná - Bohuslav Reynek (hřbitov ve Svatém Kříži)

 

             Bohuslav Reynek byl básník křesťanského zaměření, překladatel, vydavatel poezie a grafik.
Narodil se na zámečku v Petrkově v rodině statkáře. Tento kraj a zvláště rodný Petrkov ho provázel jeho tvorbou. Po studiích na reálce žil Bohuslav Reynek ve Francii a oženil se s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou, s kterou žil od roku 1936 trvale na zámečku v Petrkově. Podílel se s vydavatelem J. Florianem na jeho edicích, které doplňoval překlady i grafikou. Je známé jeho vydání bibliofilské edice „Sešity poezie“.
Do roku 1957 pracoval v zemědělství a po práci se věnoval psaní poezie a oblíbené grafické tvorbě. Každý ho znal jako pokorného a nenápadného člověka, který žil křesťanským životem. Jeho památku můžeme uctít na místním hřbitově ve Svatém Kříži

Současnost- Římskokatolická farnost Svatý Kříž

Duchovní správa: P. Mgr. Jakub Jan Sarkander Med- administrátor exkurendo

Korespondenční adresa:   Úsobí 27, 582 25 Úsobí       Telefon: 777 610 503   

      E-mail: rkf.kriz@tiscali.cz

Ulice:

Číslo popisné: 69

Číslo orientační:

Obec: Havlíčkův Brod

Část obce: Svatý Kříž

Městská část:

Ulice:

Číslo popisné: 27

Číslo orientační:

Obec: ÚsoP. Mgr. Jakub Med se značnou mírou podílí na opravách kostela i fary- (nová fasáda kostela, plán úprav hřbitova kolem kostela, nové lavice, vnitřní úpravy fary).

Stránka byla vytvořena pro farníky Svatý Kříž, omlouvám se za nepřesnosti a neodmítnu žádné doplnění k těmto informacím, o kterých si myslím, že by neměly být zapomenuty. Zdravím i dobré lidi, které jsem při vytvoření této stránky ve Vaší farnosti potkal a přál bych si aby těchto setkání bylo k povzbuzení více. Kontakt najdete na těchto stránkách.

 

Vladimír Pavlas

 

 

.