Ke stažení

 

Přihláška

na výuku nepovinného předmětu 

ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY

(svět očima křesťana)

Jméno a příjmení dítěte: ...............................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................

Rok narození: ………………..   Telefon – kontakt na rodiče:………………………………….

Navštěvovaná škola: ..........................................................Třída:.................................................

Pokřtěno*: ano/ne                              

Dne: .....................................           Podpis rodičů: .....................................................................

 

 

* nehodící se škrtněte