Chaloupky a Staré páky

Chaloupky z Vysočiny

               V posledním desetiletí totality bylo chaloupkové hnutí významným pro pastorační působení salesiánů. Pod názvem „chaloupky“, byly pořádány pobytové akce pro menší počet věřících účastníků- do 20 chlapců nebo dívek. Chaloupku vedl vedoucí, dva asistenti, stravování většinou zajišťovaly děvčata nebo některé maminky.

Chalupka Polná, Štoky, Boskovice

             Salesiáni Dona Boska zajišťovali systematickou přípravu pro vedoucí a asistenty (přípravy katechetických témat, hry, duchovní obnovy).

Chalupka Jihlava, Štoky, Šlapanov, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod

          Chaloupky byly jedním ze stěžejních a důležitých děl nejen v salesiánské provincii, ale v celé české pronásledované církvi. Projevily velkou životnost a podílely se na upevnění víry a orientaci v povolání tisíců mladých lidí. Bylo zde formováno mnoho současných diecézních i řeholních kněží, salesiánů a ostatních členů salesiánské rodiny.

Chaloupka Bumbálka v maškarním provedení

 

              Je to dílo, které nebylo odnikud převzaté a je církvi v České republice vlastní.

Chaloupka na poutním místě Křemešník (pracovní chaloupka)

 

Základními výchovnými principy byly priorita osobních vztahů, propojení lidí z různých oblastí a model žité víry, rodinný duch a zapojování starších chlapců do výchovné práce.

     

            Chlebodárce Jan                                                   Vlk na výletě

                K úplnosti ještě zbývá zmínit také účast salesiánů na vydávání tzv. samizdatové literatury. V roce 1987 začal vycházet samizdatový časopis Čtení do krosny, který vydávala skupinka odvážných salesiánů a laiků.

Mnozí se budou ptát, kam se chaloupky ztratily?

       Po revoluci, v době svobody se vrátili salesiáni do svých oratoří, kde se věnují mládeži. V rámci těchto oratoří dále jezdí s dětmi na podobné akce jako byly chaloupky. Vytratila se celorepubliková organizace těchto akcí. Náhradou je farní společenství mladých, akce pořádané biskupstvím. Dnes jsou farnosti, kde veškeré aktivity skončily, kde není ani možnost se jako společenství sejít. Farnosti bez aktivního společenství časem zaniknou a mladí budou hledat společenství jinde. Taková je současnost.

  Touto cestou vybízím účastníky letních chaloupek, kteří se sjížděli do Pozovic na témátka a duchovní obnovy s Kájou Herbstem a Reverendem, aby zaslali svůj kontakt na moji adresu. Mám v zájmu obnovit tuto tradici a dát jí novou náplň, která by odpovídala dnešní době i možnostem jednotlivců. Nejednalo by se jen o nějaké setkání. V kraji Vysočina se jedná o tyto oblasti: Jihlava, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Velká Losenice, Přibyslav, Polná, Obyčtov, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Humpolec. 

Výzva: chaloupkáři, Staré páky , ozvěte se, napište, zastavte!

Adresa je:  pavlasvlad@seznam.cz             Zdraví  Vladimír Pavlas

 

Začátky tohoto díla spadají do roku 1968 a jsou spojeny s postavou

 „Arcíka“ – salesiána Jaroslava Lanka.

                                                                                                                        Od roku 1974 s P.Kájou Herbstem

a Reverendem Pavlem Kadlečíkem

 

 

 Pan biskup Kája Herbst

 

biskup Kája Herbst a Staré páky  2004

Biskup Karel Herbst 2015

Jirka Suchý na sletu 2015

Mladočov 2015

Mladočov 2015

 Na těchto fotografiích je zachycena současnost těch, kteří se účastnili chaloupek v době totality.

Více informací o aktivitách Starých pák najdeš na www.starepaky.cz