Informace o nás

Tyto stránky nejsou oficiálním církevním médiem. Jedná se o soukromý počin vzešlý z vnitřních

pohnutek člena cirkevní obce.

Tento projekt má sloužit k lepší informovanosti o dění ve farnosti.

Má sloužit lidem, kteří hledají své místo ve společnosti a hledají společenství.

Chtějí se zapojit do společenských aktivit v obci.

 - mají zájem se seznámit s křesťanskými hodnotami

- bible (hledání ducovních hodnot pro osobní život)

- zapojení se do kulturních aktivit (zpěv, vánoční besídky, Mikuláš, Radostná neděle...)

- zapojení se do činnosti spolků působících v obci (Svaz žen, Junák, školy...)

Projekt má především sloužit k vytvoření rodinného společenství na základech křesťanských hodnot,

které jsou vodítkem pro vytvoření alespoň slušné společnosti.


Historie projektu

 

  Tyto stránky jsou určeny široké veřejnosti, jak mladým, tak i starým a nemocným. Lidem hledajícím i těm, kteří se ocitli na pokraji společnosti a hledají novou cestu ve svém životě.


Naši uživatelé

 

Tyto stránky nejsou vytvářeny žádnou církví, ale řadovým farníkem, který má vztah k farnosti a širokému okolí i k těm, kdo tyto stránky navštíví. Je docela možné, že nevyřeší mnohé problémy, které přináší současná doba a mezilidské vztahy, ale mít v životě určitou jistotu, že se našel někdo, kdo dokáže druhému naslouchat je v dnešní době vzácností.