Farnost Úsobí

Vloženo 7. 11. 2010

Během dvou měsíců se v této farnosti prováděly nátěry parapetů na faře, plechových rozvaděčů, zasklení dveří, oprava okapního svodu, pročištění kanalizace, oprava schodů u farní budovy, oprava kamenného soklu fary. Farní zahrada byla uklizena, od zbytků dřena po kácení a posbírány kameny.

Vladimír Pavlas

Vloženo 19. 9. 2010

Na farním kostele v Úsobí se vbrzké době počítá s výměnou věžních okenic, které dodá pan Matějka ze Štoků. Na farní budově se prováděla oprava vstupních schodů a části soklu. Poděkování též patří všem, kteří pečují o vzhled obce i farní zahrady. V této farnosti je spousta práce nejen na kostele, ale i na farní budově. Vzhledem k opravám ve Štokách jsem v Úsobí spíš příležitostně a provádí se pouze nutná údržba.

Vladimír Pavlas

Vloženo 20. 6. 2010

 Farní kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlu si můžete prohlédnout již bez lešení. Byl dokončen nátěr oplechování kostela s nákladem 960 Kč- náklady na barvu.

29. 6.  připadá svátek sv. Petra a Pavla. K daným patronům kostela se vztahuje i poutní slavnost, která se překládá na neděli. Prosím farníky z Úsobí o zaslání příspěvků k poutní slavnosti, která se má konat 4. 7. 2010 ve farním kostele v Úsobí.

Vladimír Pavlas

Vloženo 15. 6. 2010

 

 Nově natřená věž kostela v Úsobí dokonale ladí se sanktusovou věžičkou. Tuto citlivou práci vytvořil pan Karel Matějka ze Štoků. Děkujeme za jeho práci i odvahu pracovat na laně ve výškách.

Čelní strana kostela se může pochlubit novou omítkou. Původní omítnutí bylo též v červené barvě, je však škoda, že zatím nebude oděn v celé kráse.

Farní zahrada prošla terenními úpravami.

 Vladimír Pavlas

Vloženo 27. 5. 2010

Poděkování všem účastníkům brigády při terenních úpravách farní zahrady. Překvapila mne organizační pružnost místního pana starosty i ochota poskytnutí potřebné techniky. Bude muset dojít i k drobným úpravám zarovnání zeminy a kultivaci. Věřím, že bude i pan farář překvapen. Též poděkování ženám, které nám připravily svačinu a uvaříly kávu.

Vladimír Pavlas

Vloženo 6. 5. 2010

Vměsíci dubnu začaly opravy na západní straně kostela- nová omítka. Natírá se i plechová věž kostela. Tyto výškové práce provádí pan Karel Matějka ze Štoků. V minulých dobách se mnohé opravy prováděly dobrovolnou brigádnickou formou s minimálními náklady. Dnes se opravy provádí přes odborné firmy a také jsou dražší a financování oprav je složitější. Myslím, že by Váš duchovní správce P. Jakub Med neodmítl žádný finanční dar na další opravy. Vím, že je finanční situace v dnešní době složitá a dotýká se téměř každé rodiny, ale i málo je dobrým skutkem, který potěší.

Vladimír Pavlas

 

Vloženo 8. 4. 2010

 

Starý hřbitov v Úsobí

Starý hřbitov v Úsobí prošel malou změnou, byly vyřezány nálety stromů a byl uhrabán. Obecní úřad zajistil odvoz lupení. Děkuji vedení městyse za odvoz i vstřícnost.

Starý hřbitov, který byl zrušen kolem roku 1920, je však stále v neutěšeném stavu. Tento hřbitov se nachází na církevním pozemku a jsou zde pohřbeni obyvatelé Úsobí. Jsou zde i hroby zámeckých pánů z Úsobí.

Při náhodných rozhovorech jsem zjistil, že některé hroby jsou stále navštěvovány. I když se zde již nepohřbívá, bylo by dobré toto místo uvést do důstojného stavu, a to vzhledem k pohřbeným předkům městyse Úsobí.

Proto se obracím k těm, kteří zde pohřbili své předky, s prosbou o domluvu, které náhrobky zachovat, které nějakým způsobem obnovit, ostatní uložit kolem zdi. K této úpravě bude potřeba zajistit i nějaké stroje.

 Na tuto práci je nutné se domluvit a určit termín. Vzhledem k tomu, že je starý hřbitov na církevním pozemku, je potřebné se dohodnout s duchovním správcem Vaší farnosti  P. Jakubem Medem, kterého zastihnete při nedělních bohoslužbách.

Tuto zprávu zapsal pracovník pro farnosti Štoky, Úsobí a Svatý Kříž

                                                                                 Vladimír Pavlas

Bohoslužby jsou pravidelně každou neděli   v 9:30 hodin

Kostel původně gotický ze 14. století. Původní se dochoval pouze presbytář se zrcadlovými klenbami a opěráky. V dobách husitských byl kostel pobořen. Znovu obnoven byl v letech 1759–60. Barokní přestavbu provedl stavitel A. Aiglem z Jihlavy. Z doby přestavby kostela pochází i většina vybavení, včetně oltáře s obrazem sv. Petra a Pavla v Římě. Kostel prošel opravami v 18., 19. i na počátku 20. století.
Kolem kostela se nachází bývalý hřbitov. Dnes se z něj zachovala jen část náhrobků a křížů jižně od kostela, hřbitov se již dlouho nepoužívá a není upraven. Bývalá kostnice z roku 1759 stojí severně od kostela.
Nedaleko kostela je rokoková fara z roku 1784, postavena na základech starší stavby.
Na náměstí můžeme vidět sochu Piety z roku 1786 a kamennou kašnu.

V roce 1715 farář D. Dvořák vybudoval nad Úsobím vlastním nákladem kapli Andělů strážných, která byla výnosem císaře Josefa II. v roce 1783 zrušena. Nyní se zde nacházejí pouze zbytky zdí této stavby.