POUTNÍ SLAVNOST ŠTOKY

 NA SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍHO STDCE JEŽÍŠOVA

Začíná poutní slavnost, která se vždy překládá na neděli. Je to tradiční slavnost a neni známo,

kdy a jak tato tradice vznikla. Poutní slavnost se počítá od Velikonoc a to vždy 10. neděle.

Poutní slavnost  bude slavena  30. 6. 2019 v 8:00 hod. mší svatou v kostele

sv. Jakuba Staršího ve Štokách.

25. ČERVENCE na svátek sv. Jakuba Staršího je titulární poutní slavnost.

 

SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU

Staré posvěcení chrámu 16.ŘÍJNA na svátek sv. Havla ( Havelské posvícení)

Nové posvěcení chrámu ve Štokách

19. 11. 2011 byl kostel znovu vysvěcen a posvícení by mělo být k datu nového posvěcení

Slavnost se překládá na neděli.

 

SVÁTOSTI, O KTERÉ MŮŽETE ŽÁDAT

Podrobnosti o podmínkách přijetí svátostí v naší farnosti  

                          

Duchovní správa: P. Mgr. Jakub Jan Sarkander Med, OPraem, - administrátor 

 

Adresa sídla CPO:               Náměstí 30, 582 53 Štoky

Korespondenční adresa:     Úsobí 27, 582 54

E-mail:                                  rkf.kriz@tiscali.cz   telefon: 777 610 503

Vikariát:  Havlíčkův Brod

Kraj:        Vysočina

IČ:           60127872