Štokánek Štoky pořádal vánoční koncert

16.12.2018 20:36


 

15. prosince již tradičně v kostele svatého Jakuba hostoval pěvecký sbor při Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické škole z Havlíčkova Brodu, pod vedením Pavlíny Kocmanové s klavírním doprovodem Ing. Jiřího Kletečky.

Proběhla produkce vánočních koled, které jsou doprovodem při současné liturgii na bohoslužbách i v našich kostelích.

České vánoční písně a koledy velmi dobře známe, rádi je zpíváme už od svého dětství. Přestože zpívání koled je stejně jako u nás, tak v okolních zemích střední a západní Evropy, jeden z prastarých zvyků, který jsme přebrali od svých předků, nejsou koledy jediným zdrojem vánoční hudby. Jsou, jako ostatní vánoční hudba, hudbou duchovní a dnešním generacím nejbližší.

Při bohoslužbách mnohých národů představuje hudba opakování aktu Stvoření. Je to životně důležitá energie, která proniká všemi formami života, která má sílu udržovat a obnovovat život. Můžeme ji použít, abychom se znovu spojili se silami života, činnými v nejvnitřnějším jádru všech věcí a nastolili stav harmonie v našem životě.

Žalm 150

1 Velebte Pána v jeho svatyni, *
      chvalte na jeho mocné klenbě nebes!
2 Chvalte ho za divy, jež učinil, *
      chvalte ho pro velikost svrchovanou! –

3 Chvalte ho zvučným hlaholením trub, *
      chvalte ho v doprovodu harf a citer!
4 Chvalte ho bubínky a vířením, *
      chvalte ho strunnou hrou a píšťalami!
5 Chvalte ho zvonivými cimbály, †
      chvalte ho cimbály, jež zvučně chřestí! *
      Vše, co má dech, ať Pána velebí!

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět