Štědrý den

24.12.2018 00:00


Drazí přátelé,

budeme oslavovat s mnoha věřícími na celém světě narození jedinečného dítěte – úžasného člověka a současně Božího Syna Ježíše.
To Bůh sám v něm přišel na naši zem, mezi obyčejné lidi. To Bůh sám vzal na sebe naši slabost a zranitelnost, naši lhostejnost, nenávist i zlo.
Znameními zla jsou už zabouchnuté dveře před těhotnou Marií a Josefem, chlév a krmítko pro zvěř, chlad noci, chudí pastýři, ale především hrozící všudypřítomné zlo představuje šílený a krutý Herodes se svými vojáky .
           Skutečnost je, že Ježíš není obyčejné dítě, ale také vtělený Bůh sám a událost jeho narození sdělují andělé.
O narození Ježíše se dověděli pastýři od andělů: „Nebojte se, hle zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“(L 2,10)

 

          Naše české slovo anděl pochází z Řeckého slova angelos = posel. Je tak označen každý, kdo nesl a nese nějaké poselství, zprávu, novinu – podle Bible také Boží poselství. Jsou vždy v pozadí, vyslanci – poslové Boha, mají služebnou funkci – vedou lidi, něco důležitého oznamují – vyřizují, ochraňují, něčemu zlému zabraňují.
          I my se setkáváme s lidmi, kteří nám zanechávají nějaké poselství. Často to ani nepoznáme, jenom vnímáme, že nám ti lidé v mnohém pomohli, že setkání s nimi nebylo náhodné, že byli posláni a vstoupili do našeho života.
Ať je to manžel, manželka, snoubenec, snoubenka, zaměstnavatel, zaměstnanec narozené dítě v naší rodině. Každý z nich nese ve své přítomnosti nějaké poselství, které zcela mění tvůj život a vytváří nové vztahy.
Narozené dítě v rodině zcela změní Váš život a spoustu věcí se děje jinak než by si člověk přál a plánoval.

          Toto poselství narozeného dítěte se dotýká každého z nás a zasahuje do hlubokého nitra. V podstatě se nic zvláštního nestalo. Narodil se chlapec chudých rodičů při cestě do Betléma a dali mu jméno Ježíš. Podobnou zprávu najdeme i v novinách kde se dočteme, že se toho dne narodil syn nebo dcerka. Tato zpráva nás jistě potěší, ale nic zvláštního se neděje.
Kdo byl Ježíš a chudí rodiče z Nazareta Marie a Josef?
Odpověď na tuto otázku dostaneme až se naše myšlenky zastaví u jesliček s chudou rodinou, která se nelišila, ani nebyla něčím vyjmečným od jiných rodin.

           Nic z toho, co jsem právě řekl nám nemá vzít chuť každý rok znovu podnikat cestu k právě narozenému Božímu Synu, který se narodil k radosti a záchraně celého světa. Kdo jde za ním, kdo se chce setkávat s Bohem, hovořit s ním a brát vážně Boží pohled na tu kterou událost, ten se nemine s Věčností, a jistě nemůže přijít o radost, byť by kolem nás řádili ekonomické krize nejhoršího kalibru. Lidé Bůh je s námi, chceme a budeme s ním i my ?
Přeji všem pokojné a radostné svátky a těším se na společné setkání u betlémských jesliček.
Vladimír Pavlas


 

—————

Zpět