Jan Bosco

28.01.2019 23:53

 31. ledna si připomeneme svátek Jana Bosca


Tento světec se narodil 16. srpna 1815 v Itálii v chudé rolnické rodině. Jako kněz se věnoval opuštěné mládeži, která žila v ulicích Turína. Během několika let shromažďoval přes 500 chlapců, kteří u něho našli chybějící domov, dostalo se jim vzdělání.


Měl pro výchovu několik zásad:

- vytvářet rodinné prostředí
-jednat podle osvědčených norem pedagogiky a pastorace
- mladí lidé musí cítit, že je máme rádi a že to s nimi myslíme dobře
- vyžadovat dodržování pravidel
- zaměření na to, aby v nás mladí lidé nacházeli přátele, na něž se mohou obrátit s otázkami po smyslu života
- nabízet prostor a čas pro rozjímání, modlitbu a bohoslužby, bez kterých by tato výchova nevedla k vytváření životních zásad

Janův rodný dům

Následování
V duchu tohoto světce se v našem kraji vytvářely v době totality bohatá společenství prostřednictví salesiánů, tzv. „Chaloupky“. Obec Pozovice bylo jedno z míst kde byli školeni asistenti a vedoucí letních táborů. I toto místo bylo navštíveno tehdy členy VB po informaci občana z Pozovic.  V době totality na prázdninové akce jezdilo v ČR kolem 2000 dětí a mládeže.


Ve Štokách se mládežníci „Chaloupek“ podíleli při opravách střechy a věže kostela, vnitřních úpravách fary.

V obci Pozovice pracovali na fasádě školícího střediska a vnitřních opravách kapličky.

Účastníci chaloupek se dále sdružují pod názvem „Staré páky“ společně s biskupem Karlem Herbstem.

 

www.starepaky.cz  - klepni na odkaz

Biskup Karel

Mnozí pracují v salesiánských oratořích

- působí ve farnostech jako kněží

- pracují v laických sdruženích

- velká většina má své zaměstnání

Na fotografii kněz Pavel Kadlečík, známý pod jménem Revík, který spolupracoval, vedl a organizoval společně s Kájou Herbstem letní aktivity mládeže v době totality. Svoji první mši svatou sloužil mezi asistenty v přeplněné chaloupce v Pozovicích.


V tomto duchu po revoluci dále pracuje s mládeží tzv. „ Antiochie“- letní tábory (P. Pavel Jagoš) a Fatym (P. Marek Dunda a tým). Salesiánská střediska dále nabízí letní tábory. O jejich činnosti se můžete informovat i na

www.antiochia.cz


Světec Jan Bosco dokázal oslovit dobu a ty, kteří byli bez domova i rodiny. Doporučuji přečíst si jeho životopis a pro pedagogy i rodiče vyhledat „Preventivní výchovný systém Jana Bosca“.


Všem příznivcům Jana Bosca přeji pěkný prožitý svátek.

Vladimír Pavlas

 

—————

Zpět