Advent

26.11.2018 19:08
Advent (v latině adventus) znamená příchod

Je to doba přípravy. Vyznačuje se dvojím očekáváním a to slavností narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času.

       Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního.

      Adventní doba není časem stráveným v supermarketu , ale je to čas, který je možno brát jako výzvu pro člověka ke bdění a zamyšlení. Lidé se mohou co nejvíce přiblížit jeden k druhému, ztišit se a ztišením otevřít prostor v duši pro příchod něčeho nového – zrození nové kvality.

     V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jenom my.

Adventní věnec

•        Věnec je symbolem vítězství a královské důstojnosti.

•        Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství.

•        Adventní věnec je poctou tomu, kdo je očekáván,  kdo  přichází jako vítěz,   jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus.   

•        Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa"

          (Jan 8, 12).

•        Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec    spravedlnosti, vítězný věnec života.

 
 

—————

Zpět