350. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DIECÉZE

18.11.2014 15:51

Biskup Jan Vokál zve věřící z celé královéhradecké diecéze na hlavní pouť do katedrály Svatého Ducha. Jako pozvání vydal pastýřský vzkaz.

V sobotu 22. listopadu se věřící shromáždí kolem hlavního chrámu diecéze, aby při Mši svaté, která začne v 11 hodin, slavnostně ukončili jubilejní rok 350. výročí založení diecéze a diecézní Rok povolání. "Je to příležitost v modlitbě prožít jednotu Božího lidu v našich krajích a skutečnost, že Krista následujeme jako celistvé společenství místní Církve," píše biskup Jan Vokál ve svém pastýřském vzkazu.

"Samotné pouti předchází modlitební novéna. Prosím Vás, abyste se k ní od čtvrtku 13. listopadu připojili. Kněží mají pro své farnosti k dispozici brožuru s meditacemi na každý den. Velmi si přeji, aby na této slavnosti měl podíl každý, kdo jen může. Ostatní prosím, aby se s námi spojili v modlitbě," dodává biskup.

V den pouti bude v Hradci Králové připraven také doprovodný program pro všechny věkové skupiny v Novém Adalbertinu, na Velkém náměstí a v kostele Panny Marie.

 

—————

Zpět