Vánoce 2013

24.12.2013 11:02

 

                                                                                                                         

Drazí přátelé,

ke svému životu potřebujeme svit slunce, jinak by na této planetě zemi nemohl existovat život. Kromě toho potřebujeme mít někoho blízkého, koho můžeme obdarovat a s kým můžeme trávit nějaký čas.

Dobrým Vánočním zvykem bývá dávat druhým dárky.

Je to krásné vyjádření vzájemného zájmu a radosti proto Vás vítám na setkání u jesliček, kde se zrodila nová naděje pro každého z nás.

Každé Vánoce jsou něčím vzácným, něčím zvláštním, i když se tento vánoční příběh stále opakuje. 

Na první neděli adventní se obyvatelé Štoků sešli k zahájení adventní doby příprav na vánoce, na den kdy si v každé domácnosti rozsvítí vánoční stromek, předají dárky, zazpívají koledy a tím si připomenou i tu událost, která se odehrála v městě Betlémě.

Je to již dva tisíce let, kdy se na pastvinách Betléma zjevil anděl Páně, aby zvěstoval pastýřům zvěst, která úplně změnila dějiny lidstva.

Anděl řekl: „ Hle zvěstuji vám velikou radost, pro všechny lidi. Dnes se vám narodil spasitel Kristus Pán v městě Davidově.

Toto bude pro vás znamením. Naleznete děťátko ovinuté v plénkách a položené do jeslí.“ Ihned se zjevilo veliké množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva Bohu na výsostech, a na zemi pokoj lidem, Bůh v nich má zalíbení.“Lukáš 2, 10 - 14

Vánoce jsou tím podivuhodným svátkem, který existuje, asi proto, že jsou překvapením, které Bůh připravil lidem.

Do tohoto tvrdého a hrubého světa náhle vstupuje laskavé a křehké Dítě Ježíš: Přichází osvobodit člověka zapleteného do sítě nenávisti, rozkolů,  roztržek, podvodů a lží.
Přichází otevřít nové obzory, dává vyrašit naději, že navzdory tolika těžkým obtížím nakonec vzejde nová naděje.

A přes všechno očekávání, je to Dítě, pro které "nebylo místo pod střechou".


Ano,"Nenašlo se pro ně místo..." (Lk 2,7) Pro Marii, Josefa a pro Dítě, které se mělo narodit.   Pro kolik lidí i dnes není místo ve velkém hostinci tohoto lidského společenství a často ani v malém hostinci našeho srdce!
Kolik lidí i dnes přichází klepat na dveře a nikdo neotvírá.

Zamysleme se nad tím, co vlastně lidstvo očekávalo od narozeného Ježíše?

Očekávali nového panovníka, krále, který zavede pořádek v zemi, obnoví právní jistoty a zemi vyvede z bídy.

Ježíš svým učením i příkladem ukázal, co je pro nás důležité.

Vracíme se každý rok k jesličkám a hledáme novou naději do dalších dnů.

Ježíš nás přichází osvobodit k normálnosti a do dnešní zmatené doby by nám řekl:

  • normální je být křesťanem a mít víru ve svého Tvůrce
  • normální je mít úctu k lidskému životu
  • normální je vážit si jeden druhého
  • normální je žít ve spořádaném manželství a vytvářet rodinu
  • normální je předávat mladé generaci to nejlepší, co jsme poznali
  • normální je dodržet to, co jsme slíbili
  • normální je zachovat manželskou věrnost
  • normální je usilovat o hodnoty dobra ve prospěch druhých
  • normální je mít úctu ke starým lidem
  •  

V tomto výčtu by se dalo pokračovat a každý z nás by mohl doplnit něco z vlastního života a vlastních zkušeností.

Ježíš přišel na svět, aby nás vedl a osvobodil, dovedl k radosti a pokoji.

To je normální stav, ve kterém každý z nás má žít a jednou i umírat.

Nenechme si vnutit to, co je nesprávné.

Přijměme tu skutečnost, že následovat život a odkaz Ježíše má hluboký význam pro každého z nás, naši rodinu, blízké i společnost ve které žijeme.

 

—————

Zpět