Světlo pro nás

28.01.2012 20:09

 
2. února oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu.

 Lidově se tento svátek nazývá Hromnice. Tímto svátkem dříve končila doba vánoční a z kostelů se odstranila vánoční výzdoba. V den tohoto svátku si připomínáme událost, kdy Maria a pěstoun Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do chrámu, aby ho odevzdali Bohu.
Svátek je obohacen symbolem žehnání svící, které mají významnou symbolickou úlohu v křesťanském životě.


                                                  -    Svíce a její světlo je symbolem života
                                                  -    Svítí na cestu
                                                  -    Ukazuje směr
                                                  -    Tvoří společenství
                                                  -    Vyjadřuje jednotu
                                                  -    Dohořelá svíce měří náš časTato symbolika provází nejen křesťany, ale i ty kteří vnitřně se s touto symbolikou ztotožňují.
Svíce rozsvěcujeme na adventních věncích, vánočním stromku, při narozeninách na dortech, když je nečas a nesvítí světlo, při významných událostech, ve chvílích ticha a proseb, na hrobech těch, kteří mezi námi nejsou.

Jan 1, 9 – 11 Bylo však pravé Světlo, jež osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento svět. Na světě byl, a svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, a vlastní ho nepřijali.

Všem přeji dny prozářené světlem

Vladimír Pavlas
 

—————

Zpět