Svěcení kostela

14.10.2015 21:30

Štockou farnost a kostel svatého Jakuba Staršího 19. 11. 2011 navštívil biskup, aby znovu po rozsáhlých opravách posvětil kostel.

Setkáváme se s pojmem „ svěcení“.

Svěcení  je  slavnostní vyčlenění někoho nebo něčeho k liturgické službě nebo k bohoslužebnému účelu. Posvěcený kostel nebo kaple nemůže být k jiným účelům použita a v případě prodeje musí být odsvěcena.

Občané Štoků oslavují již tradičně posvěcení kostela, tzv. „posvícení“ v měsíci řijnu na svátek sv. Havla.

 Kdy byl kostel skutečně posvěcen se neví, ale první svěcení proběhlo po jeho výstavbě v roce 1347 . Další zaznamenané svěcení kostela je  v roce 1626, kdy byl kostel navrácen katolické církvi a opět osazen katolickým knězem.

 Novým posvěcením kostela ve Štokách se nemění datum tradičního posvícení, které se již tradičně slaví na svátek sv. Havla 16. října. Bohoslužby se vždy překládají na neděli.

Návštěvy biskupů ve Štokách:
1813 a 1825 – Alois hrabě Krakovský z Kolovrat – uděloval sv. biřmování
1836 – biskup Karel Hal von Kirchtreu - uděloval sv. biřmování
1846 - biskup Karel Hal von Kirchtreu - uděloval sv. biřmování 565 věřícím
1858- biskup Karel Hal von Kirchtreu - uděloval sv. biřmování 567 věřícím
1878 – biskup dr. Josef Hais - uděloval sv. biřmování 960 věřícím
1892- biskup Jan Kalous- uděloval sv. biřmování 800 věřícím
1902 – biskup Eduard Brynych - uděloval sv. biřmování 737 věřícím
1916 – biskup Josef Doubrava- uděloval sv. biřmování 572 věřícím
1926 – biskup Karel Kašpar - uděloval sv. biřmování 405 věřícím
19. 11. 2011 -biskup J. E. Mons. Jan Vokál - nové posvěcení kostela po opravách

 

Rozsáhlé opravy od roku 1970

 

1970 -           Omítnutí celého kostela, obílení. Jednalo se o rozsáhlou opravu, na které se podílela celá farní obec.

Sbírku na opravy vybíral od jednotlivých rodin v celé farnosti pan Jaroslav Benák (malíř a loutkař) a pan Joksch (kostelník). Sbírka činila 80 000 Kčs.

Omítání kostela:

prováděl zedník pan Hondl a dva přidavači, omítání se též účastnila Okrouhlička a Kochánov. 

 Pomocných prací, otloukání omítek: pan Bouda, Walter Joksch, Ervin Joksch, Josef Joksch, školník pan Novák, bratři Pavlasovi, Václav Prokš, Petr Bošacký, Petr Mikelfeit, Jan Kučírek, Jaroslav Drápal,Václav Drápal, František Kotrba, Jaroslav Brabenec, Stanislav Mach, dále Marie Kotrbová, Vlasta a Eva Brabencová, slečna Nováková. (za P. Vojtěcha Martina)

1971 -          Po dohodě s MNV a za pomoci tajemníka Miroslava Brabence byl obnoven park kolem kostela a vybudovány asfaltové chodníky. Téhož roku byla omítnuta fara a vyměněny okna na faře. (za působení kněze Vojtěcha Martina)                                  

1986 -          Kostelní věž s cibulovou kopulí byla pokryta měděným plechem,  opravu provedl místní klempíř pan Krejčí.  Na faře zbudována koupelna a sociální zařízení. (za P. Josefa Jakubce)

Na faře v čp. 33 byla instalována kanalizace a opraveny místnosti v přízemí, což bylo obojí hrazeno z darů farníků celé kolatury a zdarma provedeno řemeslníky z Poličky a Dolních Bojanovic.

1989 -1990  Byla odstraněna stará krytina kostelní střechy a nahrazena alukrytem v červené barvě. Střecha, opravy krovů a oplechování sanktusové věže měděným plechem. (za P. Josefa Pikarta a P. Josefa Kuře)                        

1993 -        Kostel byl nově vymalován, zaveden plyn. Byly odstraněny oba boční oltáře a zpovědnice. Při malování kostela a sakristie byly nalezeny fresky.  Barokní oltáře byly odvezeny k restaurování, do prostoru kostela se však nevrátily.    ( za P. Kapistrána  Obdržálka) .

 2004?-       Byla prodána farní budova Biskupstvím Hradec Králové. 

                  Výměna lavic a dveří kostela, elektronické zabezpečení památky.

2005 -        Nainstalováno automatické zvonění- za peněžní dar Obecního úřadu Štoky.

2010-          Parkové úpravy, oprava schodů proti bývalé faře, nátěr oken a dveří, nové schody k hlavnímu oltáři, výmalba kostela místním malířem panem Kubátem, opraveny omítky před malováním. Byly natřeny všechny přístřešky a věžní okenice. 

(V tomto roce byly dvakrát v krátké době ukradeny okapové svody, první krádež 8 000 Kč, druhá do 20 000Kč).

Opravola se fasáda kostela. Zvětralá omítka byla nahrazena novou, západní část kostela byla znovu obílena. Byla provedena i úprava liturgického prostoru a položení koberce přes celé kněžiště (koberec si hradili návštěvníci kostela sami 12 000Kč). Na fasádu kostela přispěla obec částkou 50 000 Kč. Výmalbu kostela 15 000Kč uhradil dárce z Kochánova.

Koncem roku bylo opraveno automatické zvonění - výměna spáleného lineárního motoru. Oprava byla prováděna firmou - oprava mohla stát 10 000 Kč.

Neni známo zda přispělo požadovanou částkou Ministerstvo kultury. Biskupství Královehradecké nepřispělo na opravy ani z peněz za prodej fary. ( za P. Jakuba Meda)

2011-         Začátkem června bylo dokončeno obílení kostela- zbývající části a to firmou Montef z Jihlavy. Na fasádu kostela přispěla obec částkou 50 000 Kč. Kraj Vysočina a farníci.  Biskupství Královehradecké se na financování oprav nepodílelo. ( za P. Jakuba Meda)

 

Vladimír Pavlas

 

 

—————

Zpět