Pater Petr Bulva

23.02.2016 14:37

Drazí farnici,

v neděli 21. 2. jsem byl pozván do sousední farnosti Větrný Jeníkov, kde již 35 let pastoračně působí kněz Petr Bulva. Do správy farnosti patří Branišov, Smrčná a Větrný Jeníkov.

Farníci z těchto farností uspořádali oslavu kulatých 70 - tých narozenin P. Petra  a 35 let pastorační práce v těchto farnostech.

Přišli gratulovat i z jiných farností.

P. Petr je především apoštolem, duchovním otcem a bratrem těchto rodin, které vede ke Kristu.

Kristu nás vede k lásce, odpuštění a vzájemnému pochopení, proto nás naplňuje radost oslavovat.

My jsme tři sestry, ale každá z jiné farnosti.

"Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh". S těmito slovy a poděkováním za společenství

                                                                                                              Vladimír Pavlas

 

 

—————

Zpět