Kněžské svěcení v Havlíčkově Brodě

12.08.2013 13:11

 

S vděčností Pánu Bohu Vám oznamuji,

že o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 

ve čtvrtek dne 15. 8. 2013

při mši svaté v 17. 00 hodin

v kostele Nanebevzetí Panny Marie

v Havlíčkově Brodě

mi královéhradecký diecézní biskup 

Mons. Jan Vokál 

udělí

svátost kněžství 

Po skončení obřadu jste zváni k setkání

a občerstvení na farní zahradu.

Svátost kněžství přijme Josef Pecen – jáhen z Havlíčkova Brodu

 

Zapsal a zveřejnil Vladimír Pavlas

 

—————

Zpět