Kaplička v Pozovicích má nového majitele

29.04.2014 18:48

Na fotografiích je část z dokumentu o Pozovicích, který sepsali odsunutí Němci. Dokument obsahuje jednotlivá jména, doložené fotografie z novější doby - asi rok 1960, popsáno kde kdo bydlel. Fotografie osob jsou předválečné, foto žáků školy. Tyto informace jsou v němčině.

Historie kapličky Neposkvrněného početí v Pozovicích

       Kaplička byla postavena roku 1897 Matyášem a Terezií Hintenausovými. Po úmrtí předešlých dvou novorozenců, slíbili postavit v zahradě kapli na poděkování za dar zdravého dítěte, syna a dědice statku. Jejich přání bylo vyslyšeno.

      Oltářní obraz Neposkvrněného početí je dřevořezba z Jihlavy. Pan farář ze Šlapanova zde každý rok sloužil mši svatou. Také se zde scházeli místní obyvatelé k modlitbě růžence. (zjednodušený výtah z dokumentu)

      Těsně po válce byla novými osadníky opravena zvonice (tesař Václav Pavlas z Pozovic) a osazena novým zvonem dovezeným údajně z Brna. Zvon byl posvěcen a nese jméno Marie.

O kapličku pečovali: paní Dajčová – pobožnosti, rodina Sobotkova – úklid a zvonění.

Poutní slavnosti se tradičně držely s Farností Šlapanov na svátek Petra a Pavla.

Posvícení bylo Havelské.

      Na nedělní Májové pobožnosti se scházela většina obyvatel z Pozovic. Tyto pobožnosti byly doprovázeny místní kapelou pod vedením pana Touška a hudebníků (J. Loskot, F. Sobotka, O. Pavlas, S. Taras). Kaplička se v této podobě používala do roku 1960, pak pouze jako zvonice.

       V době totality ( kolem roku 1978) byla kaplička omítnuta místními hasiči, slyšel jsem o příspěvku na opravu od bývalých vysídlených obyvatel.

      V roce 1989, hned po revoluci, byl pořízen do kapličky obětní stůl, kaplička byla uvnitř vymalována a byly pořízeny obrazy s náboženskými motivy. Na vnitřních opravách se podíleli asistenti a salesiánští spolupracovníci, kteří měli v Pozovicích už v dobách totality tajné školící středisko. Opravy hradil Vladimír Pavlas. Po roce 1989 zde byly slouženy mše svaté – P. Josef Pikhart, P. Karel Herbest, P. Pavel Kadlečík. Po navrácení majetku v restituci se kaplička do dnešních dnů nepoužívá.

 

      Statek Hintenausových je již pobořen, je to dům vedle bývalé hospody. Po odsunu Němců se vyměnil majitel. Statek, pozemky i kapličku vlastnila rodina Kotrbova. Do kterého roku na statku hospodařili nevím. Pamatuji si, že v domě bývalo kino, kanceláře družstva a MNV.

Těsně před revolucí dům začali bourat a měla zde být postavena prodejna. V žalostném stavu byl statek v restituci vrácen majitelům Kotrbovým. Pan Kotrba část majetku – kapličku s pozemkem prodal a novým majitelem je Městys Štoky, od roku 2012.

 

Dostupné informace zapsal Vladimír Pavlas                                 středa, 20. března 2013

 

 

—————

Zpět