Jak se uplatnit ve farnosti

04.08.2013 23:17

Dobrovolné služby v kostele

Služba ministranta

Latinské slovo "ministrare" , což znamená dávat se do služby Pánu Ježíši a i druhým lidem. A to není vždy lehké.

Jednou ze služeb je pomoc knězi při udílení některých svátostí, zejména svátosti křtu, eucharistie a asistence při obřadech. 

Lektoři

Lektor je v církvi vnímán jako ten, kdo při bohoslužbách předčítá  Boží slovo. Správně předat poselství, ukryté v Božím slově, to není jenom otázkou správného přednesu. Služba lektora vyžaduje, aby on sám čtenému slovu rozuměl, respektoval ho a druhým lidem na svém životě zřetelně ukazoval, jak je slovo Boží účinné.

Akolyté

Akolyta je ten, kdo obdržel ustanovení (nikoli svěcení). Má za úkol starat se o službu u oltáře, pomáhat knězi a jáhnovi v liturgické činnosti, zvláště při mši svaté, podávat svaté přijímání v kostele a přinášet je nemocným, ale také připravovat ke svátostem a šířit úctu k Eucharistii.

Varhaníci

Zajišťují doprovod liturgických zpěvů při bohoslužbách.

Kostelníci

K práci kostelníka patří především příprava liturgie - oltáře, oltářního prostoru a dalších věcí potřebných k bohoslužbě. Dále se stará o osvětlení, ozvučení a větrání kostela, a to jak při bohoslužbách, tak i při jiných příležitostech (koncerty, přednášky, různá setkání).

Výzdoba

Výzdoba kostela je vytvářena podle toho, v jakém období církevního roku se právě nacházíme. V adventní době tvoří výzdobu pouze adventní věnec, v době postní není květinová výzdoba žádná. Aranžování květin v kostele se provádí pravidelně každý týden.  Tato úspěšná a dobrá spolupráce se datuje od doby posvěcení kostela.

Úklid a údržba

Úklid v kostele zajišťují ženy. Služba je dobrovolná, pomoci může kdokoli, každá ochotná ruka je vítána.

 

—————

Zpět