Drazí farníci

10.10.2010 23:10

 

        Mnozí se ptáte, proč již v měsíci říjnu končím s prací technického správce pro farnosti Štoky, Úsobí a Svatý Kříž. Smlouva na tyto práce byla uzavřena pouze na jeden rok a nebyla financována ani farností, ani biskupstvím. Toto místo vzniklo z vlastní iniciativy a díky duchovnímu správci, který takové místo mohl otevřít v součinnosti s pracovním úřadem .

 

        Tato práce je prospěšná širokému okolí a má své kladné výsledky. K jakým změnám došlo během jednoho roku, máte možnost sledovat na těchto webových stránkách.

 

Foto Zdeněk Krpálek

        Požádal jsem biskupství o zřízení trvalého pracovního místa pastoračního asistenta.

 Kromě toho jsem podal žádost o trvalé jáhenství pro tuto farnost, protože farnost je spravována dojíždějícím knězem. Tuto nabídku jsem doložil patřičným vzděláním (4 ročníky na KTF-UK Praha, Katechetický kurz, maturita, výuční list, sociální pečovatelský kurz a ostatní kurzy). Z rukou pana kardinála Tomáška jsem přijal služby lektora a akolyty, které mohu uplatnit při obřadech,v nemocnicích, věznicích a charitativní činnosti.

        Jak se vyřizují žádosti zaslané na Královehradecké biskupství, můžete posoudit sami. Mám zkušenosti, že přes tyto instituce se nic nevyřídí, ani ze strany potřeb farnosti, ani jednotlivců.

 

        Modlíme se stále za nová kněžská povolání, tuto výzvu jsem od Pána slyšel a budu v ní pokračovat. Jako laik se mohu s ostatními křesťany scházet ke čtení Písma, modlitbám i vedení pobožností. Zde nám jistě církevní představení nemohou zakázat taková shromáždění k modlitbám, ani v soukromí, ani  v kostele. Pro laická setkání bude vznikat prostor  v domě, který jsme s rodinou koupili od pana Slámy ve Štokách, počítáme i s možností vést různé kroužky křesťanské výchovy.

Vladimír Pavlas pracovník farnosti

 

—————

Zpět