Církevní restituce

03.01.2013 11:21

          Český úřad zeměměřický a katastrální pro církve vydal doporučení, jak postupovat při získávání podkladů z katastru nemovitostí. Církve totiž budou muset svoje nároky identifikovat a prokazovat, poté se obrátí na Lesy ČR nebo Pozemkový fond. Katastrální úřady chystají rovněž školení. V každém kraji budou dva školitelé. Církevní žadatelé budou moci také využívat internetovou aplikaci, kde budou moci porovnávat svoje původní mapy se současným stavem.

         Církve si totiž budou moci činit nárok třeba jen na část původního pozemku, neboť další část může být například již zastavěná a nebude možné ji podle zákona vydat. K tomu bude třeba nové zaměření, které bude hrazeno ze státního rozpočtu. Podle odhadů by církve mohly žádat asi o 48.000 hektarů pozemků, bude to ale zřejmě míň. Rovněž by mohly vznést nárok na 150.000 hektarů lesa. Navracení polností a lesů se týká hlavně římskokatolické církve. Na zákon čekají obce a města, kterým by měl zákon umožnit rozvoj zabrzděný státem blokovanými pozemky, s nimiž nešlo nijak nakládat.

převzato Čtk Praha

 

Restituce se bude týkat i naší farnosti

           Snažil jsem se sehnat dostupné informace, které se různí a zřejmě jsou přesnější informace u těch, kteří zákon schvalovali a navrhovali.

           Mohu pouze konstatovat, že majetek v těchto farnostech odpovídá rozsahu majetku jednotlivých zemědělců, kterým se již zabraná půda navrátila. Jaké výhody z navrácení si jednotliví zemědělci již spočítali a mají o starost víc. Výnosy z těchto pozemků nemohou nějak ovlivnit bohatství jednotlivců a zřejmě nebudou stačit, aby uživily v těchto farnostech duchovního a přispěly na chod i opravy v jednotlivých farnostech.

          V našich podmínkách farností je navrácení majetku spíš nevýhodou než k prospěchu. Přesto si myslím, že bude záležet na biskupství a jejich správcích, jakým způsobem budou hospodařit a zda vůbec do jednoho roku podají žádost o navrácení majetku, nebo jej nechají propadnout státu.

Tabulka dle mapy-církevní restituce , údaje v (ha)

Farnost

ostatní

 les

hřbitov

louky

orná půda

pastviny

Štoky

 

13,9

0,8

1,9

6,3

0,2

Úsobí

0,2

28,2

 

3,8

18,2

4,8

Svatý Kříž

Suchá

 

0,03

 

 

 

 

 

Tabulka dle Bílé knihy
uvádí se pouze výměry lesa v (ha)

Farnost

Výměry lesa

Štoky

10,09

Úsobí

27,47

Svatý Kříž

Suchá

11,8

5,5

 

 

Sestavil Vladimír Pavlas

—————

Zpět