Uvedení Páně do chrámu

22.01.2018 22:59

2. ledna slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu

          Po čtyřiceti dnech od slavnosti Narození Páně si připomínáme den, kdy svatý Josef a Panna Maria přinesli Dítko Ježíše do chrámu jeruzalémského, aby ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy stařičký Simeon a prorokyně Anna v něm poznali Mesiáše   (Luk 2, 22 – 40).

 

         Svátek se původně v církvi nazýval podle židovské tradice svátkem „Očišťování Panny Marie“, ale v minulém století dostal název „Uvedení Páně do chrámu“.

Věřící se při slavení svátku shromáždí  před vchodem do kostela, kněz posvětí svíce a s nimi v rukou pak věřící slavnostně vstupují do chrámu. Tento obřad připomíná jednak Malachiášovo proroctví „do svého chrámu přijde Pán“ a dále i Simeonovo proroctví, jehož oči viděly „světlo k osvícení pohanů“.

        Tyto obřady napodobují a uskutečňují obě proroctví.

Věřící si pak odnášejí posvěcené svíce domů a rozsvěcují je při modlitbě, zvláště při nebezpečných bouřích a „hromobití“, a proto dostaly název „hromničky“ a podle nich se zpětně slavnost lidově nazývala „Hromnice“.

 

        Svátkem Uvedení Páně do chrámu definitivně končí „okruh vánoční“. Proto bude po skončení mší svatých z tohoto svátku odstraněna ze všech našich farních kostelů a kaplí veškerá vánoční výzdoba (jesličky a vánoční stromky).

 

—————

Zpět