Svěcení varhan v kostele sv. Jakuba ve Štokách

16.09.2018 18:28

Na svátek Povýšení svatého Kříže, který byl v pátek 14. 9. 2018, se konala benedikce varhan kostela sv. Jakuba ve Štokách.

Pontifikální mši svatou celebroval J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál JU. D., sídelní biskup královehradecký společně s duchovním správcem farnosti P. Jakubem Medem

   

Pan biskup a místní duchovní správce byli přivítáni zástupci farnosti. Pan biskup Jan na začátku oslovil štockou farní rodinu i farníky z Úsobí. Kochánova, Dobronína...

Promluva pana biskupa Jana byla zaměřena k svátku Povýšení svatého Kříže.

Mezi vážené hosty patřil i pan starosta městyse Štoky Ing. Pavel Kralovec, bývalý ministr kultury Daniel Herman - Váš kandidát do Senátu,

 Ing. Čeněk Jůzl - místostarosta z Havlíčkova Brodu, Ing Jiří Jůzl - starosta obce Kochánov.

Liturgie byla doprovázena lidovým zpěvem a čtyřčlenným sborem pod vedením ředitele kůru pana Oldřicha Pavlase. Na varhany doprovázela Lída Bouchnerová z Havlíčkova Brodu.

Slavnost končila požehnáním od pana biskupa a poděkováním všem kdo se na opravách podíleli a kdo tuto slavnost připravovali.

Úplně na konci bylo pro všechny farníky připraveno od našich žen malé pohoštění před vchodem do kostela. Biskupská večeře s doprovodem se konala v místním hostinci Datlík, kde nás přivítal správce pan Med a připravil dobré pohoštění.

Celková částka, potřebná ke kompletnímu  restaurování činí 906 200,00 Kč.

Na financování se podílel Kraj Vysočina, MKČR, Městys Štoky a farníci. Všem patří poděkování za jejich štědrost pro obnovu nástroje, který bude sloužit další generaci.

 

Zapsal Vladimír Pavlas

—————

Zpět