Zamyšlení

16.02.2016 22:51

Mt 10, 37-42
"Kdo miluje matku nebo otce více než mě, není mě hoden".

Drazí farníci, slova dnešního evangelia jsou stále aktuální pro každého znás.

 

Nesmíme zapomenout, že tato slova vedou celkem jistě ke  střetu s našimi nejbližšími kvůli Kristu. Kdo opravdu miluje Krista často prožívá "hodinu pravdy", zda se přiklonit ke Kristu nebo k člověku.

V dnešní společnosti je celkem běžné, že se děti postaví se svými názory víry proti rodičům a obhajují vlastní názor. Dnešní slova z evangelia vyzněla jinak. V tehdejší židovské společnosti si více zakládali na vztahu a poslušnosti vůči rodičům. "Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi."

Proto Kristův nárok vyzněl jako revoluční.

Někdy může být skutečně náročné zachovat věrnost evangeliu i za cenu nepochopení rodičů, avšak je často těžší jít proti proudu v okruhu nejbližších přátel a kamarádů, kteří mohou pro nás znamenat víc než rodiče.

- Kdybychom dávali najevo, že bereme vážně evangelium, nepřišli bychom o jejich přízeň? ---Nesmáli by se nám?

 -Nepřestali by s námi komunikovat?

- Nepociťujeme třeba stejnou potíž ve vztahu k nevěřícímu partneru, kterému se snažíme,  ve všem vyhovět (a třeba zapomenout na evangelium, zapomenout na Krista), jen abychom nepřišli o jeho náklonnost a pro klid v rodině?

-Nestává se, že kvůli vztahu k blízkým a kvůli okolnímu mínění přerušíme vztah ke Kristu?Kdybychom v současné době chtěli aktualizovat Kristova slova, tak bychom museli trochu poopravit dnešní evangelium: kdo miluje svoje rodiče, přátele, známé, ba i partnera víc než mě, není hoden.

Dát přednost druhým lidem před Kristem může znamenat „najít životní naplnění":

-          dobré společenské postavení

-           citové naplnění a lidské zázemí.

Postavit Krista na první místo může někdy znamenat přijít o tyto výhody - a to není atraktivní.

Žijeme ve společnosti, která nedává přednost Kristu. Každý z Vás může vyprávět jak je těžký život doma v rodině, věřící - nevěřící, jak rodiče prožívají odklon od víry svých dětí, jak je pro život jednodušší se podrobit názoru a zvyklostem lidem bez víry v Krista. Jak vyřešit situaci s návštěvou, která se ohlásila, že přijede v době , kdy probíhají bohoslužby a oni do kostela nechodí.

Toto jsou jistě kříže, které ve svém životě neseme a často nejsou lehké. Následovat Krista jistě něco stojí.

 

V našem běžném životě častokrát investujeme své peníze, svoji práci, čas do hodnot, od kterých očekáváme, že se nám po nějakém čase vrátí, ale jistotu nikdy nemáme.

Ježíš říká: Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.

Slova dnešního evangelia nás skutečně vedou k zamyšlení, komu a čemu dáváme ve svém životě přednost.

 

 

—————

Zpět