Církev pomůže lidem získat práci

16.04.2014 02:10

 

Práce nezaměstnaných - Odrazový můstek Jihlava

(Katolický týdeník č.15)

Praktickou ukázkou toho, že církev chce prostředky z majetkového narovnání využít na pomoc potřebným, je dohoda o podpoře obtížně zaměstnavatelných lidí.

 

Jen pár hodin po vytištění tohoto čísla KT – v úterý 8. dubna – by měl kardinál Dominik Duka s generální ředitelkou Úřadu práce ČR Marií Bílkovou podepsat dohodu o tom, že katolická církev nabídne některým z těchto lidí práci.

„Úřad práce oslovil v průběhu září loňského roku vybrané instituce – například podniky se státní účastí a nabídl jim možnost využít příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Tou první, která se rozhodla nabídku využít, je právě Česká biskupská konference,“ říká tisková mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.  

Na základě dohody by měla církev pomoci nalézt pracovní uplatnění třeba čerstvým absolventům škol, lidem nad 55 let či rodičům s malými dětmi. „Pokud jde o absolventy škol, jde o to, umožnit jim, aby získali tolik potřebnou praxi, a jejich dočasní zaměstnavatelé si zase mohou eventuálně vychovat nového loajálního zaměstnance,“ dodává Kateřina Beránková. Úřad práce může podle mluvčí poskytnout zaměstnavateli, který se rozhodne mladému člověku do 30 let nabídnout práci, příspěvek až do výše 24 tisíc korun.

A kde by mohla církev služeb obtížně zaměstnavatelných osob využít? „Očekáváme, že by nám tito noví pracovníci vypomohli ve dvou oblastech. Jednak by šlo o práci ve farnostech, kde se nabízí obrovská škála možností, jejichž využití záleží na konkrétních potřebách té které farnosti. Druhou oblastí, kde bychom potřebovali pomoct, jsou pak práce v lesích, které nám připadnou v rámci majetkového narovnání,“ tvrdí generální sekretář ČBK Mons. Tomáš Holub.

Tento článek byl otištěn v posledním čísle Katolických novin.

 

Komentář ke článku – Vladimír Pavlas

 

Bylo by dobré, kdyby tato pracovní místa vznikla, nejen pro církev, ale především pro společnost, která nedokáže propuštěné a lidi se sníženou pracovní schopností zaměstnat. Kolik by mohlo vzniknou pracovních míst je asi tajemstvím a mohou vzniknout po návratu polí, lesů a zanedbaných staveb. Zde se otevírá značný prostor pro profese stavařské, a vzhledem k charakteru církevních památek i pro vysoce kvalifikované profese například z oblasti uměleckých řemesel. Velké množství pracovních příležitostí by se v souvislosti s avizovanou charitativní činností mělo objevit pro pracovníky v sociálních službách a zdravotnictví. Co se týče státního příspěvku za vytváření nových pracovních míst mají na ně církve, jako právnické osoby, stejný nárok jako podnikatelé a ostatní zaměstnavatelé.

 

Veřejně prospěšné práce bylo možno získat v minulosti u některých farností, kde je právnickou osobou správce farnosti. Správce zažádal na příslušném UP o zřízení VP místa a předložil všechny nutné náležitosti. Tyto místa se sháněly velmi obtížně, představovaly další administrativní zátěž a starost o takového pracovníka. Tato práce byla vítanou u veřejnosti i u starostů obcí.

Vzhledem k tomu, že se tyto práce osvědčily a duchovní správce mohl zaměstnat pouze zaměstnance na jeden rok, zaslal jsem tuto nabídku s možností zaměstnat na Královehradecké biskupství.

Po mnoha dopisech, jsem od sekretáře obdržel zprávu, že se pan biskup vyjádřil, že nemohu vyžadovat, aby mne zaměstnali, i když je to nic nestojí, ani možnost zaměstnat v jiné části diecéze.

Pro mne to znamená, že si nemusím dělat žádné starosti, sednout do lavice, dát něco do sbírky a odejít. Pokud jsem požádán o nějakou pomoc, neodmítám.

Myslím si, že církev nebude schopna zaměstnat více lidí. Lesy a polnosti jsou v současnosti obhospodařovány a změní pouze majitele – zde snad práce při údržbě a výsadbě. Odborné práce na stavbách a památkách vykonávají odborníci, kteří si zajišťují i pomocné práce ve své firmě. A jak velká ochota bude ve farnostech prostřednictvím biskupství a UP. někoho zaměstnat je také otázkou.

 

V tomto komentáři zdravím všechny dlouhodobě nezaměstnané a hlavně ty, kterým jsem se mohl jako lektor věnovat v dílnách na Odrazovém můstku v Jihlavě.

Rád uvítám Vaši poštu i názory.

 

Komentář sepsal Vladimír Pavlas   Napište nám

 

 

 

—————

Zpět