Svátost manželství

Manželská láska mezi mužem a ženou je prostředkem k posvěcení člověka. Sám Bůh učinil z manželství znamení své přítomnosti, neboť muž a žena se sobě navzájem odevzdávají a tak se milují. Kristus je přítomen v lásce křesťanů a posiluje manžele v jejich společném životě. Manželství je také znamením spojení Boha s člověkem. Tuto svátost si udělují snoubenci navzájem.

 

Podmínky:

·         být pokřtěn, být svobodný, být plnoletý

·         sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem (příp. nepokřtěným) je možný za určitých podmínek – nebránit partnerovi ve víře, umožnit katolickou výchovu dětí

·         katolický křesťan je povinen uzavřít manželství před církví v kostele – pokud uzavřel jen civilní sňatek, může i dodatečně požádat o zplatnění před církví; zůstává členem církve, ale nemůže chodit ke svatému přijímání a být kmotrem; o své situaci se může poradit s knězem

Ve farnosti připravuje snoubenecké páry kněz nebo jiný pověřený zástupce. Je vhodné přijít za knězem farnosti včas (půl roku před plánovanou svatbou) a zamluvit si termín; vlastní příprava trvá asi tři měsíce (tj. asi pět setkání - dle dohody).