Eucharistie

·   Slavení eucharistie (mše svatá , večeře Páně, lámání chleba, božská liturgie).    Po proměňování je Kristus celý skutečně přítomen pod způsobami chleba a vína. 

·   Spolu se křtem je svátostí, kterou uznávají téměř všechny církve.

·   Eucharistie- svátost oltářní neboli svaté přijímání má vztah k novozákonnímu líčení poslední večeře Ježíše s jeho  učedníky a Ježíšově smrti na kříži.

·     Slavení eucharistie je vrcholem svátostí církve a středem její bohoslužby.

Slavení eucharistie se můžete účastnit dle ohlášek na vývěsce kostela. Tělo Páně mohou v katolickém kostele přijímat také řeckokatolíci a pravoslavní.

 

Přijímání Těla a Krve Páně je vázáno podmínkami: 

- křest a plné společenství s církví

- nepřítomnost těžkého hříchu (lehké hříchy dáváme Pánu na začátku mše sv. lítostí)