Křest vodou

   

Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít (Mt. 3, 13);

 

Křest vodu

             Řecky  (βάπτισμα-ponoření, ponořovat) je obřad obmytí vodou, užívaný v některých náboženstvích- určitých historických skupinách židovství a dále v křesťanství.

            Pro věřící lid je  jednou ze svátostí, představuje očištění  od hříchu a sjednocení věřících s Kristem v jeho smrti a vzkříšení.  Počátky křesťanské  praxe křtít sahají k osobě Jana Křtitele, který podle Nového  zákona (Matouš 3,13) pokřtil Ježíše v řece Jordánu.

            Křesťané křtí v závislosti na tradici politím nebo plným ponořením do vody. Svátost křtu je tedy branou do života s Kristem, zapojení do společenství věřících, odpouští se mu hříchy a získává duchovní dary.

Podmínky:

·     víra ve spásu skrze Ježíše Krista ( u dětí víra rodičů, kteří nemusí mít svatbu v kostele)

·     kmotr má být praktikující katolík

·     asi dvouměsíční příprava rodičů ( jedenkrát za měsíc)

·     příprava dospělých trvá nejméně rok

 

Pod čarou

 

Nejčastější dotazy ohledně křtu malých dětí v naší farnosti.

Dotaz:    

             Farář nám dítě nepokřtil, měl spoustu požadavků, tak jsme za ním už nešli.   Zkoušeli jsme to i jinde, ale samé problémy a to jsme chtěli zaplatit…

 

Odpověď:

                   Pane Josefe,

             děti jsou velkým  darem a Bůh toto dítě svěřil do výchovy ve Vaší rodině.   Každý z rodičů si přeje dát svým dětem to nejlepší.  Dle zkušeností mohu říct, že církev tuto svátost uděluje s velkou radostí, ale je potřebné se připravit. Stává se, že je křest odložen pro doplnění základních znalostí pro výchovu dítěte a vedení ve víře. Pokud Vám byla nabídnuta příprava na křest, je to jedině zisk pro Vaši rodinu, možnost se ve společenství setkat s knězem nebo s jiným věřícím, který Vás připraví k udělení této svátosti. Pokud máte zájem, můžeme se na nějakém setkání domluvit.

         

                                                          S pozdravem      

                                                                                             Vladimír Pavlas