Historie fary ve Štokách

 

 

 

1250- V obci prý stála fara,nalézající se pod patronátem Lichtenburgů.

1540- 1623 - Fara ve správě evangelických pastorů

1623- Navrácena katolické církvi

1971- Fara opravena, výměna oken a nově omítnuta.

1986- Instalována kanalizace a opraveny místnosti v přízemí. Vše hrazeno z darů farníků. Zdarma provedené řemeslnické práce dobrovolníky z Poličky a Dolních Bojanovic.

2004 ?- Fara byla Královehradeckým biskupstvím prodána, bez nabídky místním farníkům nebo obci.  Nový majitel se o bývalou faru dobře stará, což je potěšující.

Poznámka: Farnost městyse Štoky je bez faráře, fary  a poštovní schránky.