Farní společenství Smrčná u Jihlavy

 

V SOBOTU 21. 9. 2019

v 17:00 hodin,

 

 mše svatá

za živé i zemřelé v této obci a obnovu víry

 

 

 

 

 

První zmínky o farnosti se datují kolem roku 1257 – 1276. 20.května 1916 kostel sv. Mikuláše do základů vyhořel. Dne 16. srpna 1931 proběhlo slavnostní svěcení nového moderně pojatého kostela. Kostel sv. Mikuláše moderně obnovili původní obyvatelé Smrčné. Většina obyvatel německé národnosti byla po druhé světové válce odsunuta. Od této doby se zachoval vzhled kostela až do současnosti. Na náklady obce je v současnosti obnovena celá fasáda kostela a nové zastřešení.

 

 

Kostel je navštěvován především poutníky, kteří se modlí za návrat víry do této farnosti. Sobotních bohoslužeb mohou využít i výletníci, kteří malou zastávkou z dálnice využijí k návštěvě tohoto vzácného místa, neboť kostel zasvěcený sv. Mikuláši je v našich krajích opravdovou vzácností.

 

Duchovní správce farnosti

P. Mgr. Ivo Valášek

Kontakt:

Nový Rychnov 84
394 04 Nový Rychnov

Tel.: 731 402 928

E-mail: valasek.ivos@seznam.cz