Farní společenství Smrčná u Jihlavy

SOBOTNÍ PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

V KOSTELE

SVATÉHO MIKULÁŠE VE SMRČNÉ

V SOBOTU 17. 3. 2018 v 13:30 hodin

  bohoslužba s nedělními texty

za živé i zemřelé v této obci a obnovu víry

 

 

 

 

Duchovní správce farnosti

P. Mgr. Ivo Valášek

Kontakt:

Nový Rychnov 84
394 04 Nový Rychnov

Tel.: 731 402 928

E-mail: valasek.ivos@seznam.cz