Archiv článků

Růženec

08.10.2018 14:49

ŘÍJEN - MĚSÍC RŮŽENCE

 

Počátky modlitby růžence sahají až do středověku

Do té doby se poustevníci a řeholníci snažili alespoň jednou týdně pomodlit všech 150 žalmů. Taková modlitba ale byla překážkou pro většinu lidí, protože málokdo uměl číst a psát. První snaha  zpřístupnění modlitby opravdu pro každého vedla k nahrazení každého žalmu jedním tajemstvím. Postupně došlo i k přidání mariánské modlitby Zdrávas Maria. Tak začal vznikat růženec takový, jaký ho známe dodnes, jehož konečnou formu schválil papež Pius V. v 16. století.

Růženec měl tedy stejný počet zdrávasu jako je v bibli žalmu – 150 a byl rozdělen do 3 hlavních tajemství – radostného, bolestného a slavného. V roce 2002 sv. Jan Pavel II. doplnil růženec ještě o jedno tajemství – tajemství slavné.

 

Panna Maria nás vždycky vede k Ježíši

A to i skrze růženec. Pokaždé, když se zjevovala – ve Fatimě, na Turzovce, v Lurdech nebo se stále zjevuje v Medjugorji. S láskou nám připomíná, abychom nezapomínali na tuto prostou modlitbu, která je nejkratší cestou k modlitbě srdcem. Modlit se srdcem znamená hledat odpovědi pro svůj život. A právě růženec, jehož tajemství nám vypráví o životě Ježíše, nám může odpovědět na mnoho otázek. Pomůže nám získat pokoj v srdci, který nám nikdo nevezme a naše srdce se otevírá Bohu a jeho působení.

 

Růženec je silnou zbraní proti Zlému.

Může být zbraní každého z nás a je jen na nás, jestli se rozhodneme ji používat. Mnoho svatých si uvědomovalo tuto sílu a celý svůj život neodložili mocnou zbraň z rukou. Například sv. Ignác z Loyoly nosil růženec neustále při sobě - ani na spaní ho neodložil, a vždy, když měl chvilku volna, neváhal s modlitbou. Sv. Jan Pavel II. často jako malý vídával svého otce – vojenského důstojníka - klečet na kolenou a modlit se růženec. Později řekl, že právě tyto chvíle byly pro něj obrovskou školou víry, právě když jeho otec, velký a vážený muž, vzal do rukou křehkou, ale silnou zbraň.

 

  Růženec je živý a stále aktuální

Je krásné vidět mladé lidi s růžencem v ruce, jak si s důvěrou a horlivostí vyprošují skrze Pannu Marii milosti do svého života. A stejně tak je krásné vidět skupinku babiček, které věrně a vytrvalé orodují za své děti, vnoučata, kněze, farnost i celý svět. Stejně tak je krásné vidět i Tebe, jak kráčíš za Kristem podepřen o modlitbu růžence.


 

—————

Svěcení varhan v kostele sv. Jakuba ve Štokách

16.09.2018 18:28

Na svátek Povýšení svatého Kříže, který byl v pátek 14. 9. 2018, se konala benedikce varhan kostela sv. Jakuba ve Štokách.

Pontifikální mši svatou celebroval J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál JU. D., sídelní biskup královehradecký společně s duchovním správcem farnosti P. Jakubem Medem

   

Pan biskup a místní duchovní správce byli přivítáni zástupci farnosti. Pan biskup Jan na začátku oslovil štockou farní rodinu i farníky z Úsobí. Kochánova, Dobronína...

Promluva pana biskupa Jana byla zaměřena k svátku Povýšení svatého Kříže.

Mezi vážené hosty patřil i pan starosta městyse Štoky Ing. Pavel Kralovec, bývalý ministr kultury Daniel Herman - Váš kandidát do Senátu,

 Ing. Čeněk Jůzl - místostarosta z Havlíčkova Brodu, Ing Jiří Jůzl - starosta obce Kochánov.

Liturgie byla doprovázena lidovým zpěvem a čtyřčlenným sborem pod vedením ředitele kůru pana Oldřicha Pavlase. Na varhany doprovázela Lída Bouchnerová z Havlíčkova Brodu.

Slavnost končila požehnáním od pana biskupa a poděkováním všem kdo se na opravách podíleli a kdo tuto slavnost připravovali.

Úplně na konci bylo pro všechny farníky připraveno od našich žen malé pohoštění před vchodem do kostela. Biskupská večeře s doprovodem se konala v místním hostinci Datlík, kde nás přivítal správce pan Med a připravil dobré pohoštění.

Celková částka, potřebná ke kompletnímu  restaurování činí 906 200,00 Kč.

Na financování se podílel Kraj Vysočina, MKČR, Městys Štoky a farníci. Všem patří poděkování za jejich štědrost pro obnovu nástroje, který bude sloužit další generaci.

 

Zapsal Vladimír Pavlas

—————

Všechny články

—————